Ders Anlatım Föyleri (DAF)

Sınıf derslerinde kullanılmak üzere hazırlanan Ders Anlatım Föyleri 8 sayfalık özel kitapçıklardır. Her föy içinde konu ile ilgili görseller, formüller, etkinlikler ve örnel sorular bulunur. Ders anlatım föyleri, konularla ilgili tüm bilgileri içermektedir. Ders Anlatım Föyleri sayesinde öğrencinin uzun uzun, sayfalarca not tutmasına gerek kalmamış ve ZAMAN KAYIPLARI önlenmiştir.  

Uygulama interaktif olduğundan öğrencilerin derse katılımı süreklidir. Yıllık ders programına göre ve  ÖZEL DERS mantığına göre hazrlanarak sınıta işlenen Ders Anlatım Föyleri, her konunun tamamlanmasından sonra mutlaka tekrar edilmelidir.